Sắc vàng tuyệt đẹp ở Pha That Luang

0
24

Pha That Luang (hay Phra Thatluang), có nghĩa là tháp thờ lớn trong tiếng Lào. Theo truyền thuyết, trong tháp có lưu giữ xá lợi của Đức Phật là một sợi tóc và rất nhiều châu báu. Tháp được mạ vàng bên ngoài, nhưng đó là ngày xưa. Bây giờ có lẽ chỉ còn vài chỗ còn giữ được lớp mạ vàng.

Sắc vàng tuyệt đẹp ở Pha That Luang
Sắc vàng tuyệt đẹp ở Pha That Luang

Thốt nốt được trồng rộng rãi ở khu vực nhiệt đới, trong khu Pha That Luang cũng có nhiều cây thốt nốt như thế này…

Sắc vàng tuyệt đẹp ở Pha That Luang

Người phụ nữ bán chim phóng sinh, giống như ở Việt Nam

 

Sắc vàng tuyệt đẹp ở Pha That Luang

Hoa cúng ở đây được gói gọn bằng lá dừa, có hình dạng giống mái nhọn của chùa, tháp, trên có gắn hoa vạn thọ

Sắc vàng tuyệt đẹp ở Pha That Luang

Toàn bộ khu Pha That Luang rất rộng, gồm tháp thờ và nhiều khu chùa với kích thước lớn nhỏ khác nhau.

 Sắc vàng tuyệt đẹp ở Pha That Luang

Một khu chùa…

 Sắc vàng tuyệt đẹp ở Pha That Luang

Giá vé tham quan bên trong là 3.000 kíp/ người (thời giá 10/2011, khoảng 9.000 đ).

 Sắc vàng tuyệt đẹp ở Pha That Luang

That Luang có nghĩa là thạt lớn trong tiếng Lào. “That” cũng đồng nghĩa với “stupa” trong tiếng Anh, có nghĩa là tháp thờ

 Sắc vàng tuyệt đẹp ở Pha That Luang

Hành lang xung quanh tháp thờ dài hun hút, nơi chứa những tượng Phật…

 Sắc vàng tuyệt đẹp ở Pha That Luang

Nhiều tượng không có đầu, có lẽ chúng đã bị đánh cắp…

 Sắc vàng tuyệt đẹp ở Pha That Luang

Tháp vàng hiện lên thật đẹp trên nền cỏ xanh. Cả khu vực rất khang trang, sạch sẽ…

 Sắc vàng tuyệt đẹp ở Pha That Luang

Sắc vàng tuyệt đẹp ở Pha That Luang

Những trang trí màu mè như thế này là điểm khác biệt so với văn hóa Việt Nam

Sắc vàng tuyệt đẹp ở Pha That Luang

 Sắc vàng tuyệt đẹp ở Pha That Luang

Các tượng lân sư

 Sắc vàng tuyệt đẹp ở Pha That Luang

Bảng cấm hút thuốc trong đền