Mùa vàng Tây Nguyên trên ruộng bậc thang

0
21
khu_di_tich_lich_su_mb_7

Thôi thúc những bước chân lang bạt. Những ngày này khắp Măng Buk, Măng Đen hay thung lũng Mường Hoong, rẻo cao Ngọc Linh… đang vào mùa lúa chín. Dân làng nô nức ra đồng gặt lúa, tiếng cười nói vang dậy khắp nơi.

Những thôn, làng, rẻo cao ở đây cũng trồng lúa mỗi năm một vụ mùa. Hầu như nhà nào cũng trồng lúa và lúa dùng để ăn trong năm.

Mùa ấm no đang về trên những rẻo cao Tây Nguyên:

Tây Nguyên
Mùa vàng về với thôn làng.

Tây Nguyên
Non nước hữu tình.

Tây Nguyên
Bên cầu treo.

Tây Nguyên
Lúa ở Ngọc Linh.

Tây Nguyên
Lúa ở Măng Buk.

Tây Nguyên
Lúa ở xã Hiếu.

Tây Nguyên
Thu hoạch lúa.