Đà Nẵng tuyệt đẹp qua ống kính độc giả nước ngoài

0
20

Ở đây, tôi có thể mải mê chụp hình cả ngày lẫn đêm, từ những bức hình dung dị, đời thường mà cho tới những bức hình mang đậm chất nghệ thuật.

Đà Nẵng tuyệt đẹp qua ống kính độc giả nước ngoài - 1
Đà Nẵng tuyệt đẹp qua ống kính độc giả nước ngoài - 2
Đà Nẵng tuyệt đẹp qua ống kính độc giả nước ngoài - 3
Đà Nẵng tuyệt đẹp qua ống kính độc giả nước ngoài - 4
Đà Nẵng tuyệt đẹp qua ống kính độc giả nước ngoài - 5
Đà Nẵng tuyệt đẹp qua ống kính độc giả nước ngoài - 6
Đà Nẵng tuyệt đẹp qua ống kính độc giả nước ngoài - 7