10 địa danh lịch sử kỳ bí nhất hành tinh

0
24

10 địa danh lịch sử kỳ bí nhất hành tinh - 1
Thành Machu Picchu, Peru

10 địa danh lịch sử kỳ bí nhất hành tinh - 2
Các quả cầu đá khổng lồ ở Costa Rica

10 địa danh lịch sử kỳ bí nhất hành tinh - 3
Các kim tự tháp và tượng Nhân sư, Ai Cập

10 địa danh lịch sử kỳ bí nhất hành tinh - 4
Chichen Itza Aztec, Mexico

10 địa danh lịch sử kỳ bí nhất hành tinh - 5
Kim tự tháp dưới nước ở Nhật

10 địa danh lịch sử kỳ bí nhất hành tinh - 6
Đảo Phục sinh, Chi-lê

10 địa danh lịch sử kỳ bí nhất hành tinh - 7
Khu phế tích Tiwanaku, Bolivia

10 địa danh lịch sử kỳ bí nhất hành tinh - 8
Các đường vẽ Nazca, Peru

10 địa danh lịch sử kỳ bí nhất hành tinh - 9
Vòng tròn đã Stonehenge, Anh

10 địa danh lịch sử kỳ bí nhất hành tinh - 10
Baalbeck, Li Băng